e-Doręczenia

Grupa Kapitałowa Poczty Polskiej pretenduje do roli Narodowego Operatora Cyfrowego, który będzie świadczył usługi e-Doręczeń pomiędzy administracją publiczną a obywatelami za pośrednictwem platformy Envelo.

Wszelką korespondencję urzędową obywatel będzie mógł otrzymać w wersji elektronicznej na specjalną e-skrzynkę albo, jak dotąd, w formie tradycyjnego listu poleconego. Tą samą drogą będzie mógł wysyłać e-przesyłki do administracji. Skutek prawny e-Doręczenia będzie zrównany ze skutecznym doręczeniem listu poleconego rejestrowanego.

Usługa e-Doręczenia zaprojektowana przez Envelo, jako jedyna na polskim rynku spełnia wymagania rozporządzenia eIDAS, które obejmują zapewnienie integralności i poufność przesyłek elektronicznych, weryfikowalną identyfikację nadawcy i odbiorcy, znakowanie czasem oraz potwierdzenie nadania i odbioru.