Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.
należy do Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej

Spółka powstała w 2012 roku by wdrażać i rozwijać cyfrowe usługi pocztowe. Rok później uruchomiła platformę Envelo, na której w innowacyjny sposób łączymy zalety tradycyjnej korespondencji z nowymi technologiami. Nasze usługi ułatwiają nadawanie przesyłek zarówno klientom indywidualnym jak i biznesowym.

Władze spółki

Robert Malicki

Prezes Zarządu

Michał Głowacki

Wiceprezes Zarządu ds. IT

Krzysztof Murawski

Wiceprezes Zarządu ds. korporacyjnych i rozwoju

Rada Nadzorcza

Marek Wach

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Karolina Grenda

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Anna Kowalcze

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Jóźwiak

Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Kłysiak

Członek Rady Nadzorczej

Platforma Envelo umożliwia wygodny dostęp do nowoczesnych, bezpiecznych i zaufanych usług pocztowych.
Jest dostępna na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych.

Konto Zaufane Envelo umożliwia założenie Profilu Zaufanego, po jednorazowym potwierdzeniu tożsamości
w jednej z placówek własnych Poczty Polskiej.

Envelo to również gotowe rozwiązanie technologiczne umożliwiające wykorzystanie cyfrowych skrzynek pocztowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE, dotyczącego podpisywania dokumentów elektronicznych- eIDAS, do prowadzenia korespondencji między obywatelem a administracją państwową.

Skrzynka Envelo, dostępna na platformie zapewnia uwierzytelnianie nadawcy i odbiorcy oraz bezpieczeństwo, poufność i integralność przesyłki.

Jest to rozwiązanie, które może pełnić funkcję zintegrowanego z systemami państwa oficjalnego kanału komunikacji między administracją państwową a obywatelem, pełniąc wiodącą rolę w budowaniu e-komunikacji.

Szanowni Klienci!

Informujemy, że wprowadziliśmy nową Politykę Prywatności oraz Politykę Plików Cookies, które wejdą w życie od dnia 25.08.2023. Naszym celem jest zapewnienie ochrony danych osobowych, respektując Twoją prywatność.

Prosimy o zapoznanie się z treścią nowej Polityki Prywatności oraz Polityki Plików Cookies.

Rozumiem