Jak dodać adresy z pliku CSV?

Instrukcja właściwa dla produktu Neoznaczek

Przed importem danych pobierz szablon z wybranym separatorem:

Separator – przecinek
Separator – #
Separator – znak tabulacji
Separator – średnik

Na podstawie pliku przygotuj listę do importu, nie zmieniaj konstrukcji szablonu, zachowaj wszystkie kolumny:

 1. Typ klienta – pole obowiązkowe – (B – biznesowy, I – indywidualny).
 2. Zwrot grzecznościowy – pole nieobowiązkowe – do 30 znaków.
 3. Imię – pole obowiązkowe dla klienta indywidualnego – do 30 znaków.
 4. Nazwisko – pole obowiązkowe dla klienta indywidualnego – do 30 znaków.
 5. Firma – pole obowiązkowe dla klienta biznesowego – do 50 znaków.
 6. Adres e-mail – pole nieobowiązkowe – do 50 znaków.
 7. Ulica – pole obowiązkowe – do 30 znaków.
 8. Numer domu – pole obowiązkowe – do 8 znaków.
 9. Numer mieszkania – pole nieobowiązkowe – do 5 znaków.
 10. Kod pocztowy – pole obowiązkowe – od 6 do 10 znaków (dla Polski w formacie XX-XXX).
 11. Miejscowość – pole obowiązkowe – do 30 znaków.
 12. Kraj – pole obowiązkowe – (w formacie ISO 3166-1 alfa-2, dla Polski – PL).
 13. NIP – pole nieobowiązkowe – do 13 znaków.

Jednorazowo możesz zaimportować do 500 kontaktów.