O spółce

Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej.

Spółka powstała w 2012 roku by wdrażać i rozwijać cyfrowe usługi pocztowe. Rok później uruchomiła platformę Envelo, na której w innowacyjny sposób łączymy zalety tradycyjnej korespondencji z nowymi technologiami. Nasze usługi ułatwiają nadawanie zarówno klientom indywidualnym jak i biznesowym.

 

Platforma Envelo

Platforma Envelo umożliwia wygodny dostęp do nowoczesnych, bezpiecznych i zaufanych usług pocztowych. Jest dostępna na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych.

Konto Zaufane Envelo umożliwia założenie Profilu Zaufanego, po jednorazowym potwierdzeniu tożsamości w jednej z placówek własnych Poczty Polskiej.

Envelo to również gotowe rozwiązanie technologiczne umożliwiające wykorzystanie cyfrowych skrzynek pocztowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE, dotyczącego podpisywania dokumentów elektronicznych- eIDAS, do prowadzenia korespondencji między obywatelem a administracją państwową.

Skrzynka Envelo, dostępna na platformie zapewnia uwierzytelnianie nadawcy i odbiorcy oraz bezpieczeństwo, poufność i integralność przesyłki.

Jest to rozwiązanie, które może pełnić funkcję zintegrowanego z systemami państwa oficjalnego kanału komunikacji między administracją państwową a obywatelem, pełniąc wiodącą rolę w budowaniu e-komunikacji.