O Envelo

Poczta Polska Usługi Cyfrowe (PPUC) to spółka z Grupy Poczty Polskiej, której zadaniem jest rozwój cyfrowych usług pocztowych. Spółka istnieje od 2012 roku, a od 2013 roku funkcjonuje pod marką Envelo.

Envelo umożliwia wygodny dostęp do kompleksowych, bezpiecznych i zaufanych e-usług pocztowych, dostępnych przez internet za pomocą urządzeń stacjonarnych i mobilnych. Wśród usług opracowanych i wprowadzonych przez Envelo znajdują się zarówno rozwiązania hybrydowe, zapewniające dostęp do tradycyjnych usług pocztowych przez internet, jak również usługi w pełni cyfrowe.

Skrzynka Envelo

Kluczowym elementem platformy Envelo, umożliwiającym wykorzystanie jej w procesie cyfryzacji administracji publicznej jest Skrzynka Envelo, pozwalająca na uwierzytelnienie tożsamości użytkownika za pomocą Konta Zaufanego oraz wysyłanie wiadomości znakowanych czasem dzięki Cyfrowemu Stemplowi Pocztowemu.

Cyfryzacja i e-administracja

31 sierpnia 2016 roku Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska i Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk podpisali porozumienie z Pocztą Polską oraz spółką Poczta Polska Usługi Cyfrowe o strategicznej współpracy w obszarze cyfryzacji państwa. Umowa dotyczy integracji systemów informatycznych administracji z platformą Envelo i ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której każdy obywatel będzie mógł w wygodny i nowoczesny sposób załatwić sprawy urzędowe w sposób, który obecnie realizowany jest w formie papierowej, jak również zapewnić możliwość realizacji e-Doręczeń zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu eIDAS.

Ministerstwa wraz z Grupą Poczty Polskiej chcą docelowo doprowadzić do integracji platformy Envelo z planowanym portalem Rzeczypospolitej, aby wszelka komunikacja elektroniczna pomiędzy obywatelem a organami państwa odbywała się za pomocą skrzynki Envelo.

„Obywatel powinien mieć dostęp do urzędu na okrągło – online. Jesteśmy gotowi do kompleksowego wsparcia administracji w procesie wdrażania e-usług. Transformacja cyfrowa administracji dzięki platformie Envelo to nie tylko zmiana technologiczna, ale i cywilizacyjna, która poszerzy kompetencje cyfrowe obywateli” – podkreślił prezes PPUC Paweł Usidus.

Projekt Demonstrator+

PPUC było uczestnikiem projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) pod nazwą Demonstrator+, w ramach którego realizowało umowę w zakresie opracowania i przetestowania zintegrowanej, innowacyjnej platformy eUsług pocztowych. Celem projektu było stymulowanie rozwoju rynku usług elektronicznych i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu poprzez wdrożenie najnowszych technologii ICT (Information and Communications Technologies) i tym samym podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki.