O Envelo

Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. (PPUC) to jedna ze spółek Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej, której zadaniem jest rozwój usług cyfrowych i komunikacji cyfrowej oraz wspieranie tradycyjnych usług pocztowych, dostępnych dla klientów indywidualnych, firm oraz instytucji. Spółka istnieje od maja 2012 roku, a od 2013 roku występuje zamiennie także pod marką Poczty Przyszłości – Envelo. Spółka posiada wyłącznie polski kapitał, rozwija się w oparciu o własne zasoby kadrowe i technologiczne, zatrudnia najlepszych w Polsce specjalistów z branży IT, marketingu i sprzedaży.

Skrzynka Envelo

Envelo umożliwia wygodny dostęp do nowoczesnych, kompleksowych, bezpiecznych i zaufanych e-usług pocztowych, dostępnych przez internet za pomocą urządzeń stacjonarnych i mobilnych. Wejście w życie rozporządzenia eIDAS Parlamentu Europejskiego i Rady UE, dotyczącego podpisywania dokumentów elektronicznych, otworzyło drogę do stworzenia cyfrowych skrzynek w Polsce. Będzie to stanowiło prawdziwą rewolucję w załatwianiu wielu spraw urzędowych, rewolucję od dawna oczekiwaną przez obywateli. Istniejąca już platforma cyfrowa i Skrzynka Envelo to niemal gotowe rozwiązanie technologiczne dedykowane obsłudze cyfrowej korespondencji. Zapewnia uwierzytelnianie nadawcy i odbiorcy oraz bezpieczeństwo, poufność i integralność przesyłki. W każdej chwili Skrzynka Envelo może pełnić funkcję zintegrowanego z systemami Państwa oficjalnego kanału komunikacji między Państwem i obywatelem, pełnić wiodącą rolę w budowaniu e-komunikacji.

Cyfryzacja i e-administracja

Envelo, pod nowym Zarządem aktywnie uczestniczy w rewolucyjnym procesie cyfryzacji Państwa realizując jedno z kluczowych zadań Programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”, którego celem jest rozwój e-państwa i cyfryzacja gospodarki wpisany w Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wśród usług opracowanych i wprowadzonych przez Envelo znajdują się zarówno rozwiązania hybrydowe, zapewniające dostęp do tradycyjnych usług pocztowych przez internet, jak również usługi w pełni cyfrowe dedykowane biznesowi. Spółka PPUC-Envelo jest pierwszym niekomercyjnym, niebankowym podmiotem, który poprzez swoje Konto Zaufane Envelo umożliwia aktywację i dostęp do Profilu Zaufanego (eGO), co w praktyce znacznie ułatwia kontakt obywatela z Państwem bez konieczności wizyty w urzędzie. To jeden z pierwszych efektów porozumienia, jakie w sierpniu 2016 roku podpisały z Ministerstwem Cyfryzacji Poczta Polska, należąca do niej spółka Poczta Polska Usługi Cyfrowe - Envelo oraz Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Na mocy tego porozumienia Poczta Polska, należąca do strategicznej infrastruktury Państwa, dzięki platformie Envelo ma szansę stać się już wkrótce Narodowym Operatorem Cyfrowym. Usługi dla administracji i cyfrowe, z wykorzystaniem potencjału i rozwiązań Envelo, to jedna z trzech głównych osi rozwoju wpisanych do Strategii Grupy Poczty Polskiej na lata 2017-2021.

Projekt Demonstrator+

PPUC było uczestnikiem projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) pod nazwą Demonstrator+, w ramach którego realizowało umowę w zakresie opracowania i przetestowania zintegrowanej, innowacyjnej platformy eUsług pocztowych. Celem projektu było stymulowanie rozwoju rynku usług elektronicznych i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu poprzez wdrożenie najnowszych technologii ICT (Information and Communications Technologies) i tym samym podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki. W ramach Projektu Demonstrator + powstały platforma cyfrowa Envelo i aplikacja mobilna. Projekt przyczynił się do wytworzenia rynkowych, istotnych dla cyfrowego biznesu produktów takich jak Neoznaczek, Neokartka, Neolist drukowany, Neolist elektroniczny, Neolist skanowany, Neopaczka, Wirtualna Drukarka. Dzięki nim już dziś Envelo stało się największą platformą cyfrowych usług pocztowych w Polsce, Pocztą Przyszłości dostępną przez internet.