Akt o Usługach Cyfrowych

Transparentność i Sprawozdawczość zgodnie z  Aktem o Usługach Cyfrowych  

Zgodnie z Aktem o Usługach Cyfrowych (zwanych dalej: przepisami AUC) dostawcy usług pośrednich, w tym platformy internetowe, są zobowiązani do spełnienia szeregu obowiązków w zakresie przejrzystości i sprawozdawczości. Po wejściu w życie przepisów AUC wszystkie zainteresowane strony, w tym organy publiczne i nasi klienci, będą mogli znaleźć odpowiednie informacje na tej stronie.

Większość przepisów AUC będzie obowiązywać od 17 lutego 2024 roku. Dodatkowo, od sierpnia 2023 r. a następnie co najmniej raz na sześć miesięcy, dostawcy usług pośrednich są zobowiązani do opublikowania liczby aktywnych odbiorców usług każdej prowadzonej przez nich platformy internetowej lub wyszukiwarki internetowej. Ma to na celu wsparcie organów publicznych w identyfikacji bardzo dużych platform internetowych (tzw. VLOP).

Dla Envelo liczba aktywnych odbiorców usługi wynosi: 177002 (data ostatniej aktualizacji: 01.2024).

Liczba ta jest publikowana wyłącznie na potrzeby Aktu o Usługach Cyfrowych i opiera się na metodyce zawartej w tym akcie. Uwzględnia liczbę aktywnych odbiorców usług z innych krajów UE oszacowaną przez Envelo.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt: bok.marketplace@envelo.pl

Zniżka na Neopaczki!

Z okazji Walentynek przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Do 29.02. korzystając z kodu 0000364599M1S4A otrzymasz 10% zniżki na wszystkie Neopaczki, nie tylko te walentynkowe.

Wejdź na https://www.envelo.pl/dla-twojej-firmy/neopaczka/ i zobacz jakie to proste.

Rozumiem