Podwykonawcy

Podwykonawcy Poczta Polska Usługi Cyfrowe sp. z o.o. w zakresie świadczenia Usług Envelo:

Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa
NIP: 113-217-23-42, KRS: 0000039035

Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
NIP 525-000-73-13, KRS 0000334972 – w zakresie w szczególności wydruku, kopertowania i nadawania korespondencji drukowanej (ale nie w zakresie usług pocztowych)

Prografix Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy, ul.Drogowców 16, 39-200 Dębica
NIP: 872-213-67-01, KRS: 0000125459

WASKO S.A z siedzibą w Gliwicach, ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice
NIP: 954-23-11-706, KRS:0000026949

Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
NIP: 586-000-52-93, KRS: 0000008162

FreshMail Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie, ul. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków 
NIP: 675-149-63-93, KRS: 0000497051

FutureMind z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa
NIP: 113-27-30-440, KRS: 0000309577

Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Aleja Roździeńskiego 188H, 40-203 Katowice Śląskie.
NIP: 634-013-43-46, KRS: 0000705385

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa
NIP: 525-000-10-90, KRS: 0000062594

SmartMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Migowska 54d, 80-287 Gdańsk
NIP: 957-09-94-350, KRS: 0000304285

ComVision Sp. z o.o. z siedziba w Gliwicach, ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice
NIP: 969-156-67-36, KRS: 0000350201

Plan Technology Plaskota Łukasz z siedzibą w Ząbkach, ul. 11 Listopada 45A, 05-091 Ząbki
NIP: 125-130-30-75

Efematic Sp.z o.o. z sizedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
NIP: 743-199-29-84, KRS: 0000337711

Netia S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
NIP: 526-02-05-575, KRS: 0000041649

Tele-Contakt 05-400 Otwock, ul.Karczewska 11a/11
NIP: 532-179-95-58

Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. w Warszawie
ul. rtm. W. Pileckiego 65 02-781 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000113064, nr NIP: 526-030-05-17

Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000160395
NIP 526-10-29-614

LINK Mobility Poland sp. z o. o.
(dawniej ComVision sp. z o. o.) ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice
NIP: 969-156-67-36 REGON: 241520885

Współpracownicy (osoby fizyczne – JDG) realizujący usługi na zasadach współpracy z przedsiębiorcami (B2B):

Juliusz Marciniak NIP: 951-242-82-20

Współpracownicy (firmy B2B) realizujący usługi na zasadach współpracy:

Clurgo 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a
NIP: 527-271-24-09

Odbiorcy danych inni niż podwykonawcy:

Szanowny Kliencie, istnieje możliwość przekazywania Twoich danych na wyraźne życzenie lub wybór albo w zakresie usprawiedliwionych interesów przez nas jako administratora danych innemu samodzielnemu administratorowi danych w odrębnie określonych celach:

 1. Usługi pocztowe:

  Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
  NIP 525-000-73-13, KRS: 0000334972

 2. Operatorzy płatności elektronicznych lub sms:

  eCard S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa
  NIP: 521-31-03-040, KRS: 0000042304

  PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań
  NIP: 779-236-98-87, KRS: 0000347935

  Digital Virgo S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa
  NIP: 527-23-17-216, KRS 0000253675

  SkyCash Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 p. 29, 00-124 Warszawa
  NIP: 957-100-59-69, KRS: 0000315361

 3. Obsługa Prawna Spółki:

  Kancelaria Radców Prawnych Kępiński, Jucewicz Spółka Partnerska z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Leśna 10/1, 85-676 Bydgoszcz
  NIP: 554-23-17-285, KRS: 0000130885