Mecenas Monika – okiem prawnika odc. 32

Satysfakcja gwarantowana, albo zwrot pieniędzy, czyli kiedy i jak można oddać towar bez wad

W poprzednich artykułach wskazywałam wam, jak skorzystać z uprawnień z rękojmi (https://www.envelo.pl/aktualnosci/mecenas-monika-okiem-prawnika-odc-31/) albo gwarancji (https://www.envelo.pl/aktualnosci/mecenas-monika-okiem-prawnika-odc-30/ ), tj. w sytuacjach, gdy zakupiony towar ma wady. Co jednak w sytuacji, gdy towar jest pełnowartościowy, a my po jego zakupie dojdziemy do wniosku, że jednak go nie potrzebujemy? Czy możemy go zwrócić bez podania przyczyny? Czy sprzedający ma obowiązek go przyjąć, jakie terminy nas ograniczają? Odpowiedź na te pytania zależeć będzie od tego, w jaki sposób nabyliśmy towary, których już nie chcemy – czy miało to miejsce w sklepie stacjonarnym, czy też na odległość, np. przez Internet.

Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – to tajemnicze pojęcie prawne odnosi się do kilku rodzajów sytuacji, np. gdy umowa została zawarta:

  • przy jednoczesnej fizycznej obecności obu stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa, np. w domu konsumenta czy w hotelu podczas pokazu, przez Internet;
  • w lokalu przedsiębiorstwa lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, mail) bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa, przy jednoczesnej fizycznej obecności obu stron, np. „zwabienie” konsumenta z ulicy na pokaz w lokalu przedsiębiorcy;
  • podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem są promocja i zawieranie umów z konsumentami, np. wycieczka, w trakcie której oferuje się uczestnikom produkty medyczne.

W ww. sytuacjach konsument ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny. Oświadczenie o zwrocie należy złożyć sprzedającemu w terminie 14 dni od otrzymania towaru, następnie – w terminie kolejnych 14 dni – odesłać towar sprzedawcy, na nasz koszt, chyba że sprzedawca przy zawieraniu umowy zobowiązał się do pokrycia kosztów zwrotu. Możliwe jest także (i najczęściej występujące w praktyce) złożenia oświadczenia wraz z jednoczesnym odesłaniem towaru.

Przepisy pozwalają konsumentowi na dokładne sprawdzenie działania towaru przed podjęciem decyzji o jego zachowaniu lub zwrocie. Dopuszczalne jest zatem rozpakowanie towaru z fabrycznego opakowania, czy też sprawdzenie działania towaru, przymierzenie go. Musimy jednak pamiętać, iż jeśli przy tych czynnościach uszkodzimy towar, to sprzedawca może dochodzić od nas zadośćuczynienia za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w innym zakresie. Będzie tak nie tylko w przypadku uszkodzenia, ale i w sytuacji , gdy będzie nosił on znaczne ślady użytkowania. Tak czy inaczej dokonując zwrotu towaru zakupionego poza lokalem przedsiębiorstwa, nie musimy podawać przyczyny takiego zwrotu, a sprzedawca jest zobowiązany zwrócić nam pieniądze.

Sprawa wygląda jednak inaczej przy zakupach w sklepie stacjonarnym. W tym wypadku możliwość zwrotu niewadliwego towaru zależeć będzie od wewnętrznego regulaminu danego sklepu. Niektóre sklepy wprowadzają tego typu regulacje, umożliwiając, np. zwrot towaru w ciągu 7 dni, inne zaś wprowadzają jedynie możliwość wymiany, albo nie wprowadzają żadnych z tych opcji. W naszym interesie leży zatem ustalenie jeszcze przed zakupem, jaka jest polityka sklepu w tym zakresie, gdyż może okazać się, iż nie zawsze zwrot będzie możliwy. W takim wypadku nie będzie nam przysługiwało prawo zwrotu bez podania powodu, jeśli towar nie będzie wadliwy.

Trzeba się zatem poważanie zastanowić zanim wpadniemy w szał zakupów i wabieni promocją rozpoczniemy oszczędzanie przez wydawaniem, zwłaszcza w zbliżającym się wielkimi krokami świątecznym czasie.

Autorka: Monika Sobczyńska (radca prawny)

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, służy jedynie jako punkt wyjścia i nie stanowi porady prawnej, ani też nie może zostać uznany za świadczenie pomocy prawnej, w tym poradę, opinię prawną, wykładnię prawa lub konsultację prawną w jakiejkolwiek sprawie czy też chęci ich wyrażenia. Zawarte w niniejszej publikacji informacje nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego.
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub działania należy skonsultować się z radcą prawnym, adwokatem lub specjalistą w danej dziedzinie.

Monika Sobczyńska - radca prawny