Mecenas Monika – okiem prawnika odc. 30

Oczko się odlepiło temu misiu[1], czyli jak reklamować wadliwy towar

W poprzednim artykule pisałam jakie są zasadnicze różnice pomiędzy rękojmią, a gwarancją (https://www.envelo.pl/aktualnosci/mecenas-monika-okiem-prawnika-odc-29/). Dziś postaram się w sposób możliwie przystępny przedstawić wam drogę, jaką możecie przejść w procesie reklamacyjnym skupiając się na instytucji gwarancji.

Wada i co dalej?

Gdy zauważymy, iż kupiony przez nas sprzęt nie działa prawidłowo winniśmy to zgłosić do podmiotu odpowiedzialnego – podmiot taki jest wskazany w gwarancji i może to być, np. producent towaru lub jego importer. W samym dokumencie gwarancyjnym wskazane będą czynności, których powinniśmy dokonać – gdzie i w jaki sposób złożyć zgłoszenie.

Dostarczenie rzeczy – kto za to płaci?

Koszt dostarczenia rzeczy do miejsca naprawy ponosi gwarant. Czasem jednak – biorąc pod uwagę okoliczności – może okazać się, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili usunięcia wady. Tak będzie na przykład w sytuacji mebli zamontowanych na stałe. W takim wypadku to gwarant zobowiązany jest stawić się u nas.

Ile czasu na naprawę?

Naprawa powinna być zrealizowana w terminie określonym w oświadczeniu gwarancyjnym, a gdy nie został on określony – niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia rzeczy do naprawy.

Ponowna reklamacja tej samej wady

Gdyby okazało się, iż w ramach postępowania reklamacyjnego otrzymaliśmy rzecz nową lub zostały dokonane istotne naprawy, a następnie wada się ponownie ujawniła to nie powinniśmy martwić się terminem. W takim bowiem wypadku udzielona nam gwarancja biegnie na nowo od momentu, w którym otrzymaliśmy nowe (naprawione) urządzenie.

Przykład:

Kupiliśmy ekspres 2.04.2022r., na który udzielono nam 2 letniej gwarancji, która upłynęłaby 2.04.2024r. Wada ujawniła się 06.06.2023r., a ekspres wymieniono nam na nowy dnia 29.06.2023r. – w takim wypadku nasza gwarancja przedłuża się do 29.06.2025r.

W pozostałych przypadkach (np. dokonania drobnych, nieistotnych napraw) termin gwarancji wydłuża się o czas, w którym osoba uprawniona nie mogła korzystać z rzeczy z powodu jej wady (czyli o czas naprawy).

Z uwagi na to, iż gwarancja jest dobrowolna, a co za tym idzie nie musi być udzielana do każdego produktu, w większości zasady jej składania określone zostają w dokumencie gwarancyjnym. Co więcej, od sprzedającego możemy żądać wydania dokumentu gwarancji, jeśli zobowiązał się on do jej udzielenia. Dokument ten wskazuje także jakie uprawnienia nam przysługują (np. wymiana rzeczy, naprawa, zwrot ceny). W samym dokumencie gwarancyjnym będzie też określony czas, na jaki udzielona nam została ochrona. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. W samej udzielonej nam gwarancji okres ten może zostać skrócony, np. do roku.

I tak to wygląda, a w następnym artykule dowiecie się jak reklamować produkty bez gwarancji. Czytajcie bo warto!

Autorka: Monika Sobczyńska (radca prawny)

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, służy jedynie jako punkt wyjścia i nie stanowi porady prawnej, ani też nie może zostać uznany za świadczenie pomocy prawnej, w tym poradę, opinię prawną, wykładnię prawa lub konsultację prawną w jakiejkolwiek sprawie czy też chęci ich wyrażenia. Zawarte w niniejszej publikacji informacje nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego.
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub działania należy skonsultować się z radcą prawnym, adwokatem lub specjalistą w danej dziedzinie.

[1] „Miś”, reż. Stanisław Bareja

Monika Sobczyńska - radca prawny