Mecenas Monika – okiem prawnika odc. 26

HOW MUCH IS THE FISH, czyli jakie znaczenie ma umieszczenie określonej ceny na produkcie?

Każdy z nas spotkał się kiedyś z sytuacją, gdy na produkcie była oznaczona określona cena, a przy kasie okazywało się, że jest ona inna (zazwyczaj wyższa). Co zrobić w takiej sytuacji? To już zależy od naszej determinacji i cech charakteru, jednak w tym wypadku mamy pewną oręż prawną. Z punktu widzenia prawnego bowiem, po spełnieniu określonych przesłanek, przysługuje nam prawo zakupu produktu po cenie, jaka była na nim ujawniona. Jeśli chcemy w tym wypadku popisać się znajomością przepisów należy powołać się na art. 543 kodeksu cywilnego : „Wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży.” Oznacza to, iż jeśli zdecydujemy się przyjąć ofertę, to możemy domagać się od sprzedawcy zawarcia umowy sprzedaży za cenę wskazaną na produkcie. Sprzedawca zobowiązany jest wydać nam towar za wskazaną cenę. Aby móc jednak domagać się swoich praw muszą być spełnione 3 przesłanki:

Wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży

Rzecz uznaje się za wystawioną w miejscu sprzedaży, gdy znajdzie się ona w miejscu, w którym rzeczywiście zawierane są umowy sprzedaży. Kwalifikacja danego miejsca jako miejsca sprzedaży zawsze należy dokonywać z uwzględnieniem okoliczności konkretnego przypadku. Jeśli zatem będziemy w odwiedzinach u znajomych w mieszkaniu i zobaczymy rzecz z ceną, to nie możemy żądać, aby nam ją sprzedali (tak tylko na wszelki wypadek uprzedzam).

Wystawienie rzeczy na widok publiczny

W nauce prawa przyjmuje się, iż wystawienie rzeczy na widok publiczny związane jest z dwoma warunkami: 1) rzecz musi być tak wystawiona, aby dostęp do niej mógł mieć każdy; 2) rzecz musi być wystawiona „fizycznie”, to jest nie może być ona przedstawiona pod postacią fotografii, czy np. szkicu.

Oznaczenie rzeczy ceną

Ostatnią z przesłanek jest oznaczenie rzeczy ceną, która musi być podana jako cena indywidualna rzeczy wystawionej, zgodnie z przepisami regulującymi zasady oznaczania cen. Jeśli ktoś napisze na produkcie „tanio jak barszcz”, to jednak nie możemy żądać, aby sprzedał nam rzecz za rzeczony barszcz.

Dodatkowo, aby uniknąć nieporozumień nadmienię, iż nie możemy domagać się sprzedaży towaru za cenę na nim widniejącą, jeśli sami ją tam przyczepiliśmy. Niby oczywiste, ale jednak warte podkreślenia.

Od sytuacji wystawienia rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny należy odróżnić podanie przez sprzedawcę informacji w formie szeroko pojętego ogłoszenia. Zgodnie bowiem z art. 71 k.c. ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

Zostawiam Was zatem z tą nową wiedzą i życzę udanych zakupów!!!

Autorka: Monika Sobczyńska (radca prawny)

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, służy jedynie jako punkt wyjścia i nie stanowi porady prawnej, ani też nie może zostać uznany za świadczenie pomocy prawnej, w tym poradę, opinię prawną, wykładnię prawa lub konsultację prawną w jakiejkolwiek sprawie czy też chęci ich wyrażenia. Zawarte w niniejszej publikacji informacje nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego.
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub działania należy skonsultować się z radcą prawnym, adwokatem lub specjalistą w danej dziedzinie.

Monika Sobczyńska - radca prawny