Klub Młodego Programisty

Klub Młodego Programisty to inicjatywa tworzona przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów przy współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym Nask.

W ramach klubu orgaznizowane są zajęcia z kodowania i programowania, warsztaty online, konkursy oraz wiele innych działań promujących naukę. Wakacyjne warsztaty stacjonarne ruszają na początku lipca w 16 miastach.

W Klubach Młodego Programisty dzieci będą rozwijały kompetencje przyszłości przy użyciu różnorodnych technologii – komputerów, robotów, płytek mechatronicznych. Oprócz programowania będą uczyć się też krytycznego myślenia, współpracy, rozwiązywania problemów oraz rozwijać kreatywność.

Poza warsztatami wakacyjnymi, w roku szkolnym 2022/2023 w każdym Klubie odbędzie się również cykl 10 spotkań stacjonarnych.

We wrześniu rozpoczną się też zajęcia online dla uczniów i uczennic wszystkich klas szkół podstawowych. Będzie można w nich uczestniczyć z każdego miejsca z dostępem do Internetu, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Po więcej informacji zapraszamy na https://www.facebook.com/KlubMlodegoProgramistyPl