Photonic chips for quantum communication

Podstawą dzisiejszego świata jest informacja……….

Podstawą dzisiejszego świata jest informacja – każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu zdaje sobie z tego sprawę. Przekazywana może być w dowolny sposób i zawierać dowolne dane. Wspólnym mianownikiem obecnie działających metod wymiany informacji jest jedna z fundamentalnych zasad – komunikacja nie może zachodzić szybciej niż prędkość światła (~= 300 000 km/s). Jakie próby podejmuje świat nauki, by możliwie ,,ominąć” tą barierę? Dowiecie się z poniższego artykułu!

czytaj artykuł…