Kontakt

Biuro Obsługi Klienta:

tel. 22 276 28 28

(od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8.00 – 20.00)

bok@envelo.pl

 
Envelo

Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa

 

Inspektor Ochrony Danych

Jakub Szajdziński

 e-mail: inspektorODO@envelo.pl

Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000425263, kapitał zakładowy 11.000.000,00 zł (w całości wpłacony), NIP 525-25-33-454.