Mecenas Monika – okiem prawnika odc. 29

Zapis z tytułu niniejszego artykułu był niegdyś dość powszechny w różnych sklepach. Pomimo rosnącej świadomości prawnej kupujących, zdarza się go jeszcze spotkać w niektórych miejscach. Tu na wstępie obalam mit : to nieprawda. W polskim porządku prawnym mamy bowiem dwie instytucje umożliwiające dochodzenia nam swoich praw w przypadku wadliwości rzeczy kupionej.

Zapis z tytułu niniejszego artykułu był niegdyś dość powszechny w różnych sklepach. Pomimo rosnącej świadomości prawnej kupujących, zdarza się go jeszcze spotkać w niektórych miejscach. Tu na wstępie obalam mit : to nieprawda. W polskim porządku prawnym mamy bowiem dwie instytucje umożliwiające dochodzenia nam swoich praw w przypadku wadliwości rzeczy kupionej.

GWARANCJA

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem dotyczącym jakości produktu złożonym przez przedsiębiorę, czyli gwaranta. Gwarantem może być nie tylko sprzedawca, ale i np. producent, importer, czy dystrybutor towaru. Z gwarancji zatem nie zawsze skorzystamy w miejscu, w którym zakupiliśmy towar. Czasem może zaistnieć konieczność wysłania produktu, np. do producenta. Potwierdzeniem udzielonej gwarancji jest najczęściej wydawany podczas zakupu dokument gwarancyjny, który określa, jakie uprawnienia i po spełnieniu jakich warunków przysługują konsumentowi. Gwarancja nie jest jednak obowiązkowa. Jeśli jednak nie jest nam udzielona przysługuje nam z mocy prawa inne uprawnienie, zwane rękojmią.

RĘKOJMIA

Rękojmia jest to wynikająca wprost z przepisów prawa odpowiedzialność sprzedawcy za wady prawne lub fizyczne produktu. Aby zatem można było skorzystać z rękojmi nabyty produkt musi mieć wady fizyczne lub prawne.

Niezgodność towaru z umową, do której dochodzi jeżeli kupiony produkt:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia (np. pralka powinna prać);
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór (np. grubo tkana próbka wykładziny, podczas gdy dostarczoną nam znacznie cieńszą);
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia (np. gdy informujemy, iż potrzebujemy pralki z funkcją suszenia, a okazuje się, iż nie ma funkcji suszenia);
 • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (np. telewizor bez pilota).

Wada prawna umowy zachodzi, gdy:

 • rzecz, którą nabyliśmy stanowi własność innej osoby;
 • rzecz, którą nabyliśmy jest obciążona prawem osoby trzeciej (np. zastawem);
 • rzecz, którą nabyliśmy ograniczona jest co do sposobu korzystania z niej lub rozporządzania nią na mocy decyzji lub orzeczenia właściwego organu (np. zajęcie komornicze).

Najistotniejsze różnice pomiędzy gwarancją, a rękojmią przedstawiają się następująco:

 • gwarancja jest dobrowolna, rękojmia przysługuje nam z samej ustawy;
 • gwarancja może mieć różny okres- np. 1 rok, 5 lat – okres rękojmi wynika z ustawy i wynosi 2 lata dla rzeczy ruchomych, 5 lat dla nieruchomości;
 • w przypadku, gdy w ramach gwarancji wymieniono nam rzecz na nową lub dokonano istotnych napraw- okres gwarancji biegnie na nowo, w przypadku rękojmi ulega wydłużeniu o czas naprawy
 • zarówno z gwarancji, jak i z rękojmi możemy skorzystać niezależnie od siebie, to kupujący decyduje bowiem, które uprawnienie podniesie.

Jeśli zatem usłyszycie od sprzedawcy, iż Państwa gwarancja się już skończyła, to powinniśmy niezwłocznie sprawdzić, czy przypadkiem nie mamy jeszcze terminu na skorzystanie z ustawowej ochrony z tytułu rękojmi. Są one bowiem zbliżone do gwarancji i pozwalają nam na reklamację niezgodnego z umową produktu. Jak złożyć reklamację? Jakie są terminy odpowiedzi na nasze roszczenia? Czego możemy żądać? Tego i jeszcze więcej dowiecie się w kolejnych wpisach. A tymczasem pamiętajcie – brak gwarancji nie oznacza brak możliwości reklamowania wadliwego produktu!!! Nie dajcie się zatem odprawić z kwitkiem.

Autorka: Monika Sobczyńska (radca prawny)

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, służy jedynie jako punkt wyjścia i nie stanowi porady prawnej, ani też nie może zostać uznany za świadczenie pomocy prawnej, w tym poradę, opinię prawną, wykładnię prawa lub konsultację prawną w jakiejkolwiek sprawie czy też chęci ich wyrażenia. Zawarte w niniejszej publikacji informacje nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego.
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub działania należy skonsultować się z radcą prawnym, adwokatem lub specjalistą w danej dziedzinie.

Monika Sobczyńska - radca prawny