Jak wysłać neolist drukowany?

Wybierz sposób dostarczenia

Neolist drukowany zostanie nadany następnego dnia roboczego po przyjęciu zamówienia. Pamiętaj, aby doliczyć jeden dodatkowy dzień do czasu doręczenia, aby Twoja przesyłka doszła do odbiorcy w terminie.

List krajowy:

  • List ekonomiczny – doręczany w ciągu 3 dni roboczych od dnia nadania.
  • List priorytetowy – doręczany w ciągu 1 dnia roboczego od dnia nadania.
  • List ekonomiczny rejestrowany – doręczany w ciągu 3 dni roboczych od dnia nadania i umożliwiający śledzenie przesyłki.
  • List priorytetowy rejestrowany – doręczany w ciągu 1 dnia roboczego od dnia nadania i umożliwiający śledzenie przesyłki.
  • List rejestrowany ZPO – umożliwiający uzyskanie potwierdzenia odbioru neolistu.

List zagraniczny:

  • List ekonomiczny – doręczany w strefie A (Europa, Cypr, Rosja i Izrael) w ciągu 6 dni roboczych od dnia nadania.
  • List priorytetowy – doręczany w strefie A (Europa, Cypr, Rosja i Izrael) w ciągu 3 dni od dnia nadania, do pozostałych stref w ciągu 5 dni roboczych od dnia nadania.
  • List priorytetowy rejestrowany – umożliwiający śledzenie przesyłki zagranicznej, doręczany w strefie A (Europa, Cypr, Rosja i Izrael) w ciągu 3 dni od dnia nadania, do pozostałych stref w ciągu 5 dni roboczych od dnia nadania.

Podaj dane odbiorcy

Pamiętaj o wypełnieniu wszystkich pól. Jeżeli nie znasz kodu pocztowego, skorzystaj z wygodnej wyszukiwarki. Możesz przy okazji adresowania dodać kontakt do prywatnej książki adresowej.

Wpisz tytuł i treść listu

Nadaj swojemu neolistowi tytuł i wpisz treść wiadomości. Tytuł nie zostanie wydrukowany, służy wyłącznie identyfikacji przesyłki w folderze „Wysłane”.

List wraz z załącznikami nie może mieć więcej niż 6 stron w przypadku druku jednostronnego i 11 stron w przypadku druku dwustronnego. Jedna strona jest niezbędna do zaadresowania przesyłki.

Dodaj załącznik

Załącznik musi mieć format pdf. Nie może mieć więcej niż 10 stron w przypadku druku dwustronnego i 5 stron w przypadku druku jednostronnego.

Wybierz rodzaj wydruku:

  • Wydruk jednostronny umożliwia wydrukowanie 6 stron na 5 kartkach. Na odwrocie pierwszej kartki znajdą się dane adresowe.
  • Wydruk dwustronny umożliwia wydrukowanie 11 stron na 6 kartkach. Na odwrocie pierwszej kartki znajdą się dane adresowe.

W razie potrzeby możesz zdecydować o wydruku w kolorze lub pozostać przy druku czarno-białym.

Wyślij i opłać wiadomość

Kliknij w czerwony przycisk „Wyślij”, a następnie opłać neolist. Następnego dnia roboczego Twoja korespondencja zostanie automatycznie wydrukowana, zakopertowana oraz nadana w Urzędzie Pocztowym. W przypadku neolistów poleconych dodatkowo otrzymasz elektroniczne potwierdzenie nadania neolistu.