Jak dodać wpis do książki adresowej?

Wejdź na platformę Envelo

Zarejestruj się na stronie Envelo i zaloguj się do Skrzynki Envelo. Kliknij w znajdującą się na czerwonym górnym pasku ikonę książki adresowej a następnie wybierz przycisk „Nowy kontakt”.

Wypełnij wymagane pola

Wpisz dane odbiorcy, wypełniając co najmniej jedno z trzech wymaganych pól – imię, nazwisko lub firmę. Następnie kliknij w czerwony przycisk „Dodaj do książki adresowej”.

Dodaj kontakt podczas adresowania

Opcjonalnie, możesz dodać kontakt podczas adresowania neolistu, zaznaczając znajdujące się obok czerwonego przycisku „Dodaj” pole „zapisz w książce adresowej”.