Cennik Usługi Neokartka Mobilna

Cennik Usługi Neokartka Mobilna

Obowiązuje od 1 lutego 2018 r.

1.Zakres Usługi Neokartka Mobilna

Zakres Usługi Neokartka Mobilna, jako świadczenia umownego wykonywanego przez Usługodawcę na indywidualne zamówienie Użytkownika z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej Envelo określony jest w Regulaminie korzystania z Usługi Neokartka Mobilna oraz z Usługi Neorachunki (z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej Envelo) oraz w Regulaminie Aplikacji Mobilnej Envelo.

Do stosowania i interpretacji niniejszego Cennika (w tym wyrażeń użytych w jego treści z wielkich liter) mają zastosowanie postanowienia Regulaminu korzystania z Usługi Neokartka Mobilna oraz z Usługi Neorachunki (z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej Envelo) oraz Regulaminu Aplikacji Mobilnej Envelo. Na tej podstawie przy stosowaniu niniejszego Cennika należy w szczególności uwzględniać parametry (w tym techniczne) dla wybranych Neokartek Mobilnych.

Opłaty podstawowe określone w niniejszym Cenniku mogą być modyfikowane w ramach stosowanych przez Poczta Polska Usługi Cyfrowe sp. z o.o. promocji, na zasadach określonych w regulaminach promocji dostępnych na www.envelo.pl.

2.Opłata za Usługę Neokartki Mobilnej realizowaną z wykorzystaniem płatności mobilnych (po doładowaniu elektronicznej portmonetki lub kartą płatniczą, za pomocą usługi Direct Billing lub przelewem bankowym)

Opłata za jedną Neokartkę Mobilną obejmuje:

 1. skomponowanie jednej Neokartki Mobilnej w formie elektronicznej w ramach Aplikacji Mobilnej Envelo:
  • widokówki w formacie A5 lub
  • karnetu formacie A4 łamane do A5 lub
  • widokówki w formacie A6 lub
  • karnetu formacie A5 łamane do A6,
 2. wybór jednego z Awersów Usługodawcy lub wybór Awersu Użytkownika,
 3. uiszczenie Opłaty z wykorzystaniem usług Direct Biling, SkyCash, Kartą płatniczą, kartą kredytową lub przelewem bankowym,
 4. realizację Usługi Wydruku (w tym kopertowania),
 5. nadanie u Operatora Pocztowego* jako list ekonomiczny krajowy:

  Typ Neokartki Mobilnej

  Format

  Cena netto (zł)

  Kwota VAT (zł)

  Cena brutto (zł)

  Neokartka Mobilna – widokówka

  A5

  4,87 zł

  1,12 zł

  5,99 zł

  A6

  4,06 zł

  0,93 zł

  4,99 zł

  Neokartka Mobilna – karnet

  A4 łamane do A5

  6,50 zł

  1,49 zł

  7,99 zł

  A5 łamane do A6

  5,68 zł

  1,31 zł

  6,99 zł

 6. możliwość skorzystania ze wskazanych opcji za dodatkową opłatą, którą należy dodać do odpowiedniej Opłaty z Tabeli 1 powyżej:

  Nazwa usługi dodatkowej

  Cena netto (zł)

  Kwota VAT (zł)

  Cena brutto (zł)

  list priorytetowy

  1,22 zł

  0,28 zł

  1,50 zł

  list ekonomiczny przesyłka zagraniczna

  3,25 zł

  0,75 zł

  4,00 zł

  list priorytetowy przesyłka zagraniczna

  4,47 zł

  1,03 zł

  5,50 zł

3.Opłata za Usługę Neokartki Mobilnej realizowaną z wykorzystaniem płatności SMS Premium

 1. Opłata za jedną Neokartkę Mobilną obejmuje:
  1. skomponowanie jednej Neokartki Mobilnej w formie elektronicznej w ramach Aplikacji Mobilnej Envelo :widokówki w formacie A5 lub
  2. karnetu formacie A4 łamane do A5 lub
  3. widokówki w formacie A6 lub
  4. karnetu formacie A5 łamane do A6,
 2. wybór jednego z Awersów Usługodawcy lub wybór Awersu Użytkownika,
 3. uiszczenie Opłaty z wykorzystaniem usługi SMS Premium
 4. realizację Usługi Wydruku ( w tym kopertowania),
 5. nadanie u Operatora Pocztowego* jako list ekonomiczny lub priorytetowy krajowy:

  Typ Neokartki Mobilnej

  Format

  Rodzaj listu

  Cena netto (zł)

  Kwota VAT (zł)

  Cena brutto (zł)

  Neokartka Mobilna – widokówka

  A5

  Ekonomiczny

  6,00

  1,38

  7,38 zł


  Priorytetowy

  9,00

  2,07

  11,07 zł


  A6

  Ekonomiczny

  5,00

  1,15

  6,15 zł


  Priorytetowy

  8,00

  1,84

  9,84 zł


  Neokartka Mobilna – karnet

  A4 łamane do A5

  Ekonomiczny

  9,00

  2,07

  11,07 zł


  Priorytetowy

  11,00

  2,53

  13,53 zł


  A5 łamane do A6

  Ekonomiczny

  6,00

  1,38

  7,38 zł


  Priorytetowy

  8,00

  1,84

  9,84 zł


 6. nadanie u Operatora Pocztowego* jako list ekonomiczny lub priorytetowy zagraniczny:

  Typ Neokartki Mobilnej

  Format

  Rodzaj listu

  Cena netto (zł)

  Kwota VAT (zł)

  Cena brutto (zł)

  Neokartka Mobilna – widokówka

  A5

  Ekonomiczny

  14,00

  3,22

  17,22 zł

  Priorytetowy

  19,00

  4,37

  23,37 zł

  A6

  Ekonomiczny

  14,00

  3,22

  17,22 zł

  Priorytetowy

  19,00

  4,37

  23,37 zł

  Neokartka Mobilna – karnet

  A4 łamane do A5

  Ekonomiczny

  19,00

  4,37

  23,37 zł

  Priorytetowy

  19,00

  4,37

  23,37 zł

  A5 łamane do A6

  Ekonomiczny

  19,00

  4,37

  23,37 zł

  Priorytetowy

  19,00

  4,37

  23,37 zł

Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o Usługę jako umowy zawieranej na odległość albowiem przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta (treść Neokartki Mobilnej, dane nadawcy i Adresata, itp.), służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Ponadto Użytkownik będący Konsumentem, zamawiając Usługę Neokartki Mobilnej z automatyczną Datą nadania lub z Datą nadania krótszą niż 14 dni, wyraża zgodę na wykonanie przez Usługodawcę Usługi Neokartki Mobilnej przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawieranej na odległość – jeśli prawo to by przysługiwało.

Cennik Usługi Neolist w Aplikacji Mobilnej Envelo

Obowiązuje od 1 lutego 2018 r.

1.Zakres Usługi Neolist

Zakres Usługi Neolist, jako świadczenia umownego wykonywanego przez Usługodawcę na indywidualne zamówienie Użytkownika z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej i Platformy Envelo określony jest w Regulaminie korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo i jego Załącznikach, w Regulaminie Aplikacji Mobilnej Envelo oraz w Regulaminie korzystania z Usługi Neokartka Mobilna, z Usługi Neorachunki oraz z usługi Skrzynka Envelo (z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej Envelo).

Do stosowania i interpretacji niniejszego Cennika (w tym wyrażeń użytych w jego treści z wielkich liter) mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Aplikacji Mobilnej Envelo, Regulaminu korzystania z Usługi Neokartka Mobilna, z Usługi Neorachunki oraz z usługi Skrzynka Envelo (z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej Envelo) oraz Regulaminu korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo i jego Załącznikach. Na tej podstawie przy stosowaniu niniejszego Cennika należy w szczególności uwzględniać techniczne (w tym pojemnościowe) wymogi dla wybranych neolistów.

Opłaty podstawowe określone w niniejszym Cenniku mogą być modyfikowane w ramach stosowanych przez Poczta Polska Usługi Cyfrowe sp. z o.o. promocji, na zasadach określonych w regulaminach promocji dostępnych na www.envelo.pl.

2. Opłaty za Usługę Neolistu dostępnego poprzez Aplikację Mobilną Envelo realizowaną z wykorzystaniem płatności mobilnych (po doładowaniu elektronicznej portmonetki lub kartą płatniczą lub przelewem bankowym)

TABELA 1 – neolist elektroniczny w Aplikacji Mobilnej

Opłata za neolist elektroniczny w Aplikacji Mobilnej obejmuje:

 1. Dostarczenie do Skrzynki Envelo Odbiorcy neolistu, jako wiadomości elektronicznej:

Nazwa Usługi

Cena netto

Kwota VAT

Cena brutto

neolist elektroniczny zwykły

neolist elektroniczny zwykły

(tylko pomiędzy Użytkownikami Kont Zaufanych)

0,72 zł

0,17 zł

0,89 zł

neolist elektroniczny rejestrowany

neolist elektroniczny rejestrowany

(tylko pomiędzy Użytkownikami Kont Zaufanych)

2,02 zł

0,47 zł

2,49 zł

W ilości przekraczającej 500 miesięcznie:

opłaty uzgadniane indywidualnie w Umowie produktowej

Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o Usługę neolistu elektronicznego, jako umowy zawieranej na odległość (poprzez Aplikację Mobilną Envelo), albowiem przedmiotem świadczenia jest treść nieprefabrykowana, wytworzona przez i według specyfikacji Konsumenta (treść neolistu, dane nadawcy i Adresata, itp.), służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Ponadto Użytkownik, zamawiając Usługę neolistu elektronicznego, dokonuje niezwłocznego doręczenia powiadomienia o neoliście elektronicznym do Skrzynki Envelo Adresata w sposób umożliwiający zapoznanie się Adresatowi z jego treścią, a zatem Użytkownik będący Konsumentem wyraża zgodę na wykonanie przez Usługodawcę Usługi neolistu elektronicznego przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawieranej na odległość, gdyby takie prawo mu przysługiwało.

TABELE 2 – neolist drukowany w Aplikacji Mobilnej

Opłata za neolist drukowany zwykły krajowy w Aplikacji Mobilnej obejmuje:

 1. Wygenerowanie jednej wiadomości z neolistem za pomocą Skrzynki Envelo w Aplikacji Mobilnej,
 2. Realizację wydruku neolistu drukowanego na jednej kartce, druk jednostronny lub dwustronny,
 3. Nadanie u Operatora Pocztowego**, jako list ekonomiczny krajowy:
 4. TABELA 2A:

  Nazwa usługi

  Cena netto

  Kwota VAT

  Cena brutto

  neolist drukowany, wydruk czarno-biały

  2,85 zł

  0,65 zł

  3,50 zł

  neolist drukowany, wydruk kolorowy

  3,17 zł

  0,73 zł

  3,90 zł

 5. Możliwość skorzystania ze wskazanych opcji za dodatkową opłatą:

 6. TABELA 2B:

  Neolist drukowany – odrębne opcje płatne dodatkowo doliczane do cen z Tabeli 2A

  Cena netto

  Kwota VAT

  Cena brutto

  neolist priorytetowy krajowy

  1,71 zł

  0,39 zł

  2,10 zł

  neolist ekonomiczny przesyłka zagraniczna

  4,47 zł

  1,03 zł

  5,50 zł

  neolist priorytetowy przesyłka zagraniczna

  6,10 zł

  1,40 zł

  7,50 zł

  Każda dodatkowa kartka, wydruk czarno-biały, druk jednostronny lub dwustronny, maksymalnie 5 dodatkowych kartek

  0,12 zł

  0,03 zł

  0,15 zł

  Każda dodatkowa kartka, wydruk kolorowy, druk jednostronny lub dwustronny, maksymalnie 5 dodatkowych kartek

  0,53 zł

  0,12 zł

  0,65 zł

  Dopłaty do przesyłek zawierających więcej niż 6 kartek w jednej przesyłce

  Cena netto

  Kwota VAT

  Cena brutto

  do przesyłki krajowej o łącznej liczbie kartek od 7 do 14 szt.

  0,81 zł

  0,19 zł

  1,00 zł

  do przesyłki krajowej o łącznej liczbie kartek od 15 do 68 szt.

  1,22 zł

  0,28 zł

  1,50 zł

  do przesyłki krajowej o łącznej liczbie kartek od 69 do 98 szt.

  2,03 zł

  0,47 zł

  2,50 zł

  do przesyłki zagranicznej o łącznej liczbie kartek od 7 do 14 szt.

  4,88 zł

  1,12 zł

  6,00 zł

  do przesyłki zagranicznej o łącznej liczbie kartek od 15 do 68 szt.

  5,28 zł

  1,22 zł

  6,50 zł

  do przesyłki zagranicznej o łącznej liczbie kartek od 69 do 98 szt.

  6,10 zł

  1,40 zł

  7,50 zł

Opłata za neolist drukowany polecony krajowy obejmuje:

 1. Wygenerowanie jednej wiadomości z neolistem za pomocą Skrzynki Envelo w Aplikacji Mobilnej,
 2. Realizację wydruku neolistu drukowanego na jednej kartce, druk jednostronny lub dwustronny
 3. Nadanie u Operatora Pocztowego**, jako list polecony ekonomiczny krajowy:
 4. TABELA 2C:

  Nazwa usługi

  Cena netto

  Kwota VAT

  Cena brutto

  neolist drukowany polecony krajowy, wydruk czarno-biały

  5,37 zł

  1,23 zł

  6,60 zł

  neolist drukowany polecony krajowy, wydruk kolorowy

  5,85 zł

  1,35 zł

  7,20 zł

 5. Możliwość skorzystania ze wskazanych opcji za dodatkową opłatą:

 6. TABELA 2D:

  Neolist drukowany polecony – odrębne opcje płatne dodatkowo doliczane do cen z Tabeli 2C

  Cena netto

  Kwota VAT

  Cena brutto

  List priorytetowy krajowy

  3.09 zł

  0,71 zł

  3,80 zł

  Usługa zwrotne potwierdzenie odbioru dla przesyłek krajowych (ZPO)

  2,44 zł

  0,56 zł

  3,00 zł

  List priorytetowy przesyłka zagraniczna*

  14,47 zł

  3,33 zł

  17,80 zł

  Usługa zwrotne potwierdzenie odbioru dla przesyłek zagranicznych (ZPO)

  3,25 zł

  0,75 zł

  4,00 zł

  Każda dodatkowa kartka, wydruk czarno-biały, druk jednostronny lub dwustronny, maksymalnie 5 dodatkowych kartek

  0,12 zł

  0,03 zł

  0,15 zł

  Każda dodatkowa kartka, wydruk kolorowy, druk jednostronny lub dwustronny, maksymalnie 5 dodatkowych kartek

  0,53 zł

  0,12 zł

  0,65 zł

  Potwierdzenie nadania neolistu drukowanego poleconego, dostarczone do nadawcy w wersji tradycyjnej

  4,07 zł

  0,93 zł

  5,00 zł

  Dopłaty do przesyłek zawierających więcej niż 6 kartek w jednej przesyłce

  Cena netto

  Kwota VAT

  Cena brutto

  do przesyłki krajowej o łącznej liczbie kartek od 7 do 14 szt.

  0,81 zł

  0,19 zł

  1,00 zł

  do przesyłki krajowej o łącznej liczbie kartek od 15 do 68 szt.

  1,22 zł

  0,28 zł

  1,50 zł

  do przesyłki krajowej o łącznej liczbie kartek od 69 do 98 szt.

  2,03 zł

  0,47 zł

  2,50 zł

  do przesyłki zagranicznej o łącznej liczbie kartek od 7 do 14 szt.

  4,88 zł

  1,12 zł

  6,00 zł

  do przesyłki zagranicznej o łącznej liczbie kartek od 15 do 68 szt.

  5,28 zł

  1,22 zł

  6,50 zł

  do przesyłki zagranicznej o łącznej liczbie kartek od 69 do 98 szt.

  6,10 zł

  1,40 zł

  7,50 zł

*W przypadku przesyłek poleconych zagranicznych nie występuje opcja przesyłki ekonomicznej. Jedynym dostępnym rodzajem przesyłki jest przesyłka priorytetowa.

**Operatorem Pocztowym jest Poczta Polska S.A.

3. Opłaty za Usługę Neolistu dostępnego poprzez Aplikację Mobilną Envelo realizowaną z wykorzystaniem płatności mobilnej SMS Premium

Opłaty za Usługę Neolistu dostępnego poprzez Aplikację Mobilną realizowane przy użyciu płatności za pomocą wiadomości SMS o podwyższonej opłacie (tzw. Premium Rate SMS) mogą różnić się od poziomu cen wskazanego dla innych metod płatności i są zgodne z taryfikacją numerów specjalnych udostępnianych przez operatorów telefonii komórkowych.

Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o Usługę neolistu drukowanego, jako umowy zawieranej na odległość (poprzez Aplikację Mobilną Envelo) albowiem przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta (treść neolistu, dane nadawcy i Adresata, itp.), służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Ponadto Użytkownik, zamawiając Usługę neolistu drukowanego, korzysta z automatycznej daty nadania przesyłki u Operatora Pocztowego (następującej w ciągu dwóch dni roboczych po dniu zawarcia poprzez Aplikację Mobilną Umowy o Usługę Neolistu drukowanego w Aplikacji Mobilnej). Użytkownik będący Konsumentem wyraża zgodę na wykonanie przez Usługodawcę Usługi Neolistu drukowanego przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawieranej na odległość, gdyby takie prawo mu przysługiwało.