Władze spółki

Krzysztof Dzięcioł

Prezes Zarządu

Michał Putkiewicz

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Paweł Skoworotko
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Anna Kowalcze
Członek Rady Nadzorczej

Michał Leski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Agnieszka Zdanowska
Członek Rady Nadzorczej

Izabela Żmuda
Członek Rady Nadzorczej