Władze spółki

Artur Wikar

Prezes Zarządu

Zbigniew Łatowski

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Tomasz Zdzikot
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adam Piotrowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Katarzyna Chałubińska – Jentkiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Urszula Domańska
Członek Rady Nadzorczej

Anna Kowalcze
Członek Rady Nadzorczej