Władze spółki

Robert Malicki

Prezes Zarządu

Michał Głowacki

Wiceprezes zarządu ds. IT

Rada Nadzorcza

Tomasz Zdzikot
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adam Piotrowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Katarzyna Chałubińska – Jentkiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Anna Kowalcze
Członek Rady Nadzorczej