Władze spółki

Artur Wikar

Prezes Zarządu

Zbigniew Łatowski

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Paweł Przychodzeń Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Leski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Agnieszka Zdanowska Członek Rady Nadzorczej

Izabela Żmuda
Członek Rady Nadzorczej

Anna Kowalcze
Członek Rady Nadzorczej