Władze spółki

Robert Malicki

Prezes Zarządu

Michał Głowacki

Wiceprezes Zarządu ds. IT

Krzysztof Murawski

Wiceprezes Zarządu ds. korporacyjnych i rozwoju

Rada Nadzorcza

Karolina Grenda
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Mariusz Kłysiak
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Anna Kowalcze
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Jóźwiak
Członek Rady Nadzorczej