Władze spółki

Artur Wikar

Prezes Zarządu

Zbigniew Łatowski

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Tomasz Janka
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Agnieszka Zdanowska
Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Skarżyńska
Członek Rady Nadzorczej

Izabela Żmuda
Członek Rady Nadzorczej

Anna Kowalcze
Członek Rady Nadzorczej