Władze spółki

Artur Wikar

Prezes Zarządu

Zbigniew Łatowski

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Urszula Domańska
Członek Rady Nadzorczej

Izabela Żmuda
Członek Rady Nadzorczej

Anna Kowalcze
Członek Rady Nadzorczej