Władze spółki

Robert Malicki

Prezes Zarządu

Michał Głowacki

Wiceprezes zarządu ds. IT

Rada Nadzorcza

Karolina Grenda
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Adam Piotrowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Anna Kowalcze
Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Murawski
Członek Rady Nadzorczej