Władze spółki

Michał Putkiewicz

p.o. Prezesa Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Artur Wikar

p.o. Wiceprezesa Zarządu
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Paweł Przychodzeń Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Leski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Agnieszka Zdanowska Członek Rady Nadzorczej

Izabela Żmuda
Członek Rady Nadzorczej

Anna Kowalcze
Członek Rady Nadzorczej