Oferty pracy


Rada Nadzorcza Poczta Polska Usługi Cyfrowe  Sp. z o.o. zgodnie z § 14 ust. 2-3 Aktu założycielskiego Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska członków Zarządu Poczta Polska Usługi Cyfrowe  Sp. z o.o. Informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego znajdują się poniżej.