Kariera

Podczas procesu rekrutacji zależy nam na dogłębnym poznaniu możliwości i doświadczeń kandydata, jego profilu osobowościowego i motywacji do podjęcia pracy w naszej organizacji.

W trakcie procesu rekrutacji kandydat ma okazję poznać naszą spółki dzięki możliwości kontaktu z zespołem HR oraz z Kadrą Kierowniczą obszaru, do którego aplikuje dana osoba.

Etapy rekrutacji

Etap 1. Analiza nadesłanych aplikacji

Na podstawie nadesłanych aplikacji Zespół HR wybiera do rekrutacji kandydatów biorąc pod uwagę zgodność kompetencji kandydata z profilem stanowiska.

Etap 2. Rozmowa telefoniczna

Po wyborze aplikacji, kontaktujemy się z kandydatami telefonicznie. Na tym etapie przedstawiciel Działu HR rozmawia z kandydatem o jego doświadczeniach, motywacji do podjęcia pracy w naszej firmie, dostępności oraz oczekiwaniach finansowych.

Etap 3. Spotkanie

Na spotkanie zapraszamy wybranych Kandydatów. Rozmowa prowadzona jest przez osobę z działu HR oraz managera biznesowego. Podczas rozmowy chcemy bliżej poznać kandydatów oraz poznać predyspozycje do pracy na danym stanowisku.

Podczas spotkania kandydat może zadawać pytania i dowiedzieć się więcej o aspektach pracy w naszej firmie. Po tym etapie wszyscy Kandydaci, bez względu na rezultat, otrzymują informację o jego wyniku.

Każde ze stanowisk wymaga innych kompetencji, dlatego podczas procesu rekrutacji może zostać zastosowana metoda oceny, która lepiej pozwoli zweryfikować predyspozycje do pracy na danym stanowisku. Mogą to być:

  • próbka pracy,
  • testy kompetencyjne,
  • prezentacja.

Etap 4.  Witamy na pokładzie

Na tym etapie finalizujemy warunki zatrudnienia oraz przygotowujemy proces zatrudnienia od strony formalnej.