Zarząd

Zdjęcie

Paweł Usidus

Prezes zarządu

Posiada bogate doświadczenie międzynarodowe i dyplomatyczne zdobyte w pracy za granicą w organizacjach międzynarodowych o zasięgu globalnym (m.in. OECD w Paryżu), wysoko oceniane, potwierdzone wieloma szkoleniami i certyfikatami zdolności przywódcze i zarządczo – menedżerskie nabywane na kierowniczych stanowiskach w centralnej administracji publicznej (UKIE, MSZ, Główny Inspektor Transportu Drogowego), duże doświadczenie biznesowe, planistyczne, projektowe - zarządzanie spółkami z branży nowych technologii i mediów, doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE. Absolwent UAM w Poznaniu.


Zdjęcie

Tomasz Jeruzalski

Członek zarządu

Kilkunastoletnie doświadczenie w kierowaniu projektami IT, w tym finansowanymi ze środków unijnych PHARE, EFS, EFRR. Duże doświadczenie eksperckie związane ze współpracą z centralną administracją (m.in. Ministerstwo Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), doświadczenie w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa. Z Pocztą Polską związany od 4 lat, obecnie Dyrektor Zarządzający Pionem Informatyki i Telekomunikacji Poczty Polskiej S.A. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz doktor nauk ekonomicznych UW - specjalizuje się w informatyce gospodarczej, ma na swoim koncie szereg ekspertyz w zakresie uwierzytelnienia identyfikacji i usług zaufania.


Zdjęcie

Paweł Kopeć

Członek zarządu

Z Pocztą Polską związany od 18 lat, zajmował kluczowe stanowiska dyrektorskie ds. sprzedaży i ekonomiczno-finansowe w strukturach regionalnych Poczty Polskiej. Posiada zdobywane przez lata pracy duże kompetencje i doświadczenie w zakresie projektowania strategicznego, zarządzaniu finansami, księgowością i kontrolingiem finansowym, duże zdolności przywódcze i menadżersko-zarządcze, doświadczenie analityczne, projektowe, planistyczne i marketingowe. Obecnie Dyrektor Zarządzający Pionem Sprzedaży w Poczcie Polskiej, odpowiedzialny za zarządzanie i sprzedaż usług w sieci placówek pocztowych PP. Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa UŚ oraz Wydziału Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.