Zarząd

Krzysztof Dzięcioł

Prezes zarządu


Michał Putkiewicz

Wiceprezes Zarządu