Zarząd

Zdjęcie

Paweł Usidus

Prezes zarządu

Zdjęcie

Tomasz Jeruzalski

Członek zarządu

Zdjęcie

Paweł Kopeć

Członek zarządu

Rada Nadzorcza

Paweł Skoworotko

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Sitek

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Strzelecki

Członek Rady Nadzorczej

Izabela Żmuda

Członek Rady Nadzorczej

Udziałowcy

Poczta Polska S.A. - 100% udziałów