Polityka prywatności

Polityka plików cookies

Bezpieczeństwo danych osobowych
DEFINICJE Administrator – Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.  z siedzibą pod adresem: ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, wpisana […]

Polityka prywatności i inne dokumenty dot. platformy Envelo

Bezpieczeństwo danych osobowych
Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej pod adresem: www.envelo.pl, zwanej dalej Platformą Envelo, jest Poczta Polska Usługi Cyfrowe spółka z […]