Zmiana cenników oraz Regulaminu korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo

Informujemy, że 1 stycznia 2022 roku nastąpi zmiana Cenników dotycząca usług; neofaktura, neokartka, neolist, neolist drukowany masowy oraz neoznaczek.

Nowe cenniki znajdą Państwo pod adresem  https://www.envelo.pl/pomoc/cenniki-i-regulaminy/ oraz Cennik-Usług-Powszechnych-w-obrocie-krajowym-i-zagranicznym-01.2022.pdf (poczta-polska.pl)

W związku z tym, że cały czas usprawniamy nasze produkty oraz dostosowujemy się do regulacji prawnych, wprowadzone zostały także zmiany do Regulaminu korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo, które również wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Zmiany dotyczą zapisów § 20 Szczegółowa procedura utworzenia i korzystania z Konta Zaufanego w którym:

w pkt. 20.4 – zmieniono zapisy  dotyczące aktualizowania danych na Koncie Zaufanym powiązanym z Profilem Zaufanym, związanych ze zmianami w dokumencie tożsamości, dodano pkt.20.5; pkt.20.6; pkt.20.7 – w których opisano postępowanie Użytkownika Konta Zaufanego powiązanego z Profilem Zaufanym w przypadku zmiany/aktualizacji danych osobowych w dokumencie tożsamości Użytkownika Konta Zaufanego powiązanego z Profilem Zaufanym.

Nowa treść regulaminu dostępna jest na stronie: regulamin-korzystania-ze-skrzynki-envelo-i-niektorych-uslug-dostepnych-poprzez-skrzynke-envelo-obowiazujacy-od-01-01-2022.pdf

W regulacji zaznaczyliśmy szarym tłem fragmenty, które zostały zmienione.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z paragrafem 11 pkt.11.2 Regulaminu korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział umowy o korzystanie ze Skrzynki Envelo w terminie do 14 dni od momentu otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu lub jeśli po zmianie Regulaminu zawarł Umowę o korzystanie z danej Usługi dostępnej z wykorzystaniem Skrzynki Envelo.

Zgodnie z paragrafem 3 pkt.3.12 Regulaminu prawo odstąpienia od Umowy o daną Usługę nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą, będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) w wypadkach wskazanych w tym zapisie.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące wprowadzonych zmian, zapraszamy do kontaktu z Contact Center:  telefon +48 22 276 28 28; + 48 22 276 29 29 lub mailowo bok@envelo.pl

Nasi konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.