Mecenas Monika – okiem prawnika odc. 53

11 listopada będziemy świętować podwójnie, czyli o dniach wolnych od pracy

W tym roku Święto Niepodległości wypada w sobotę. Z tego też względu każdemu pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy. Wynika to z brzmienia art. 130 § 2. Kodeksu Pracy stanowiącego, iż: „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. Innymi słowy, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom, zarówno dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, jak i dzień wolny z tytułu święta przypadającego w innym dniu niż niedziela.

Czy każdy pracodawca musi udzielić pracownikowi dnia wolnego za święto przypadające w sobotę?

Tak, jest to bezwzględny obowiązek wynikający z przepisów i każdy pracodawca jest obowiązany je stosować. Jednak nie byłabym sobą, gdybym nie wskazała, iż istnieją określone wyjątki. Wyjątkiem takim będzie np. pracownik, który został zatrudniony po 11 listopada – jemu dodatkowy dzień wolny nie będzie się należał. Podobnie będzie w przypadku nauczycieli, do których stosuje się przepisy ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

W jakim okresie pracodawca powinien ustanowić dodatkowy dzień wolny?

Dodatkowy dzień wolny powinien wypadać w okresie rozliczeniowym przyjętym u danego pracodawcy. W odniesieniu do pracowników zatrudnionych w podstawowych normach czasu pracy wynoszących 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy obowiązuje okres rozliczeniowy nieprzekraczający 4 miesięcy. Innej długości okresy rozliczeniowe stosuje się do zatrudnionych w różnych wariantach systemu równoważnego, w ruchu ciągłym, w systemie skróconego tygodnia pracy czy pracy weekendowej.

Jak pracodawca ustala i ogłasza dodatkowy dzień wolny?

Dzień taki ustalany jest przez pracodawcę dowolnie w przyjętym okresie rozliczeniowym. Oznacza to, że pracownik nie może wnioskować o zmianę tego dnia na inny i nie ma wpływu na to, na jaki dzień wyznaczy go pracodawca. Ogłoszenie tego dnia wolnego następuje w sposób zwyczajowo przyjęty przez pracodawcę, np. przez wiadomość mailową, ogłoszenie na tablicy ogłoszeń itp.

Nie ma zatem co rozpaczać, że 11 listopada wypada w tym roku w sobotę, gdyż przysługuje za nie dodatkowy dzień wolny w pracy. Gorzej byłoby, gdyby przypadał on w niedzielę, za święta wypadające w niedziele nie ma bowiem dnia wolnego (sic!). A w przyszłym roku Święto Niepodległości wypada w poniedziałek – można będzie zatem cieszyć się z kolejnego długiego weekendu. I to jest dobra wiadomość!

Autorka: Monika Sobczyńska (radca prawny)

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, służy jedynie jako punkt wyjścia i nie stanowi porady prawnej, ani też nie może zostać uznany za świadczenie pomocy prawnej, w tym poradę, opinię prawną, wykładnię prawa lub konsultację prawną w jakiejkolwiek sprawie czy też chęci ich wyrażenia. Zawarte w niniejszej publikacji informacje nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego.
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub działania należy skonsultować się z radcą prawnym, adwokatem lub specjalistą w danej dziedzinie
.

Monika Sobczyńska - radca prawny