Mecenas Monika – okiem prawnika odc. 22

Przyśpiesz, ale powoli[1]…, czyli jakie czekają nas zmiany w prawie o ruchu drogowym

Za nami pierwsze poważne zmiany, które, m.in. podwyższyły wysokość mandatów karnych, ale to nie koniec niespodzianek. Od 17 września br. mają wejść w życie nowe, jeszcze bardziej dotkliwe przepisy.

Co się zmieni?

Pierwszą dość poważną zmianą, będzie maksymalna liczba punktów karnych za wykroczenie – będzie to 15 punktów, a nie jak dotychczas 10. Co ciekawe, zwiększy się także katalog wykroczeń, za które owe 15 punktów będzie można otrzymać. Ukarani w ten sposób mogą zostać kierowcy, którzy:

 • Spowodują katastrofę w ruchu lądowym,
 • Spowodują wypadek drogowy,
 • Nie ustąpią pierwszeństwa skręcając w drogę poprzeczną pieszemu, który przechodzi przez przejście na niej,
 • Przekroczą prędkość o powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym lub w obszarze niezabudowanym,
 • Będą wyprzedzać na przejściu dla pieszych lub przejeździe kolejowym oraz tuż przed nim,
 • Będą prowadzić samochód w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu,
 • Będą kierować autem w stanie nietrzeźwości,
 • Nie zatrzymają się do kontroli drogowej,
 • Nie zatrzymają pojazdu, by umożliwić przejście przez jezdnię osobie niepełnosprawnej lub używającej specjalnego znaku, czy pieszemu z zauważalną ograniczona mobilnością ruchową,
 • Ominą pojazd, który zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszym,
 • Przekroczą prędkość powyżej 51 km.

I uwaga!!!! Punkty karne będą się kasowały dopiero po 2 latach od dnia zapłaty grzywny, a nie jak dotąd po roku od jej wymierzenia. Jeśli natomiast grzywna nie zostanie zapłacona punkty nie ulegną skasowaniu.

Recydywisto- strzeż się !

Kolejnym istotnym novum jest znaczne zwiększenie kar finansowych dla osób, które w ciągu ostatnich dwóch lat od ostatniego ukarania popełniły to samo wykroczenie. Jak czytamy w przygotowanym projekcie przepisów  -„za to samo wykroczenie wymierza się karę grzywny nie niższą niż dwukrotność dolnej granicy ustawowego zagrożenia” (co w przypadku np. nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu daje kwotę 3.000 zł).

Młodzi pod lupą!

Kierowcy z prawem jazdy poniżej 2 lat będą mogli łatwiej utracić prawo jazdy. Do obecnych przepisów dołącza dodatkowe wykroczenie. Taki kierowca może utracić uprawnienia, jeżeli doprowadzi do wypadku, w którym osoby poszkodowane doznają uszczerbku na zdrowiu.

Jak widać zatem przepisy drogowe idą w kierunku zaostrzenia odpowiedzialności karnej za nieodpowiedzialne zachowanie kierowców. Kierunek ten, w mojej ocenie, należy uznać za słuszny, gdyż istnieje duża szansa, iż dotkliwość wprowadzonych kar zadziała zapobiegawczo. Bo choć można być złym na wysokie kary, to nie należy tracić z oczu celu, w jakim są wprowadzane, a mianowicie ochrona życia i zdrowia ludzkiego.

Życzę bezpiecznych podróży!

Autorka: Monika Sobczyńska (radca prawny)

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, służy jedynie jako punkt wyjścia i nie stanowi porady prawnej, ani też nie może zostać uznany za świadczenie pomocy prawnej, w tym poradę, opinię prawną, wykładnię prawa lub konsultację prawną w jakiejkolwiek sprawie czy też chęci ich wyrażenia. Zawarte w niniejszej publikacji informacje nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego.
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub działania należy skonsultować się z radcą prawnym, adwokatem lub specjalistą w danej dziedzinie.

[1] cyt. z filmu „Chłopaki nie płaczą”

Monika Sobczyńska - radca prawny