Jak prawidłowo sformatować plik PDF?

Wymagania podstawowe (dla większości użytkowników):

Dokument powinien być zapisany w formacie A4 w orientacji pionowej (210 mm x 297 mm).

Lewy i prawy margines należy ustawić na co najmniej 15 mm a górny i dolny na co najmniej 8 mm.

Plik PDF może mieć rozmiar maksymalnie 2 MB i nie może byc zabezpieczony hasłem ani szyfrem.

Wymagania zaawansowane (obsługa DTP):

Do przygotowywania plików PDF należy użyć sterowników drukarki postscriptowej.

Przy generowaniu plików należy użyć narzędzi optymalizacji wielkości i składni PDF:

  • Spłaszczyć aktywne warstwy.
  • Uprościć strukturę plików PDF.
  • Usunąć nieużywane zakładki, łącza, niepoprawne odniesienia.
  • Usunąć informacje o warstwach nieaktywnych.

Czcionki muszą być osadzone w dokumencie.

Pliki PDF należy generować jako kompozytowe.

Wszystkie zamieszczone grafiki w rozdzielczości minimum 150 DPI, optymalnie 300 DPI w skali 1:1, trybie CMYK / 8 bitów.

Dokument musi być wycentrowany w pliku, każda strona w dokumencie musi mieć jednakowe ustawienia MediaBox, TrimBox, właściwą orientację podglądu.

Przestrzeń barwna w trybie CMYK, tekst czarny w kolorze czarnym, lub wartości procentowej czarnego w trybie CMYK z opcją „czarny nadrukowany” (overprint).

Pliki PDF nie mogą zawierać aktywnych formularzy ani ograniczeń w postaci zabezpieczenia dostępności hasłem, do wydruku, do edycji, kopiowania, do zmiany, lub innych opartych o certyfikaty.

Minimalna dopuszczalna grubość linii to 0,1 pkt.

Linie wykonane w kontrze lub w więcej niż jednym kolorze powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,5 pkt.

Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem: dla krojów jednoelementowych 5 pkt, dla krojów dwuelementowych 6 pkt.

Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż 1 kolorem lub w kontrze:

  • Dla krojów jednoelementowych 8 pkt.
  • Dla krojów dwuelementowych 10 pkt.

Regulamin usługi:

Wymagania są zgodne z regulaminem Skrzynki Envelo oraz usługi Neofaktura dostępnymi pod adresami: