Informacja uprawnień Użytkownika

„Z punktu widzenia uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem umowa o korzystanie ze Skrzynki Envelo / Mojego Konta na Platformie Envelo jest nieodpłatną umową zawieraną na odległość w zakresie możliwości korzystania z usług dostępnych na Platformie Envelo, przy czym założenie i aktywowanie Skrzynki Envelo / Mojego Konta przez Użytkownika oznacza spełnienie świadczenia przez Poczta Polska Usługi Cyfrowe sp. z o.o. przed upływem ustawowego 14-dniowego terminu na odstąpienie od tej umowy – za wyraźną zgodą Konsumenta. Zatem w przypadku zawarcia umowy o korzystanie ze Skrzynki Envelo / Mojego Konta poprzez jej aktywowanie Użytkownik będący Konsumentem traci prawo odstąpienia od tej umowy jako umowy zawieranej na odległość, w zakresie której spełnienie świadczenia nastąpiło za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy – o czym Usługodawca niniejszym informuje Konsumenta i na co Konsument wyraża zgodę, natomiast umowa ta może zostać przez Konsumenta rozwiązana w każdej chwili poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji w ramach Skrzynki Envelo / Mojego Konta (co nie wiąże się z rozwiązaniem umowy o daną usługę dostępną poprzez Envelo). Założenie i korzystanie ze Skrzynki Envelo / Mojego Konta wymaga dostępu do Internetu, za co Konsument może zostać obciążony kosztami ze strony dostawcy dostępu do Internetu według taryfy tego dostawcy stosowanej wobec Konsumenta.”