Czym jest Cyfrowy Stempel Pocztowy?

To elektroniczny odpowiednik stempla pocztowego, który pozwala na precyzyjne potwierdzenie czasu nadania lub odczytania wiadomości przez użytkownika Envelo.

Spis treści:

Do czego mogę użyć Cyfrowego Stempla Pocztowego?

Do potwierdzania przesyłek elektronicznych, które muszą dojść na czas. Po otrzymaniu potwierdzenia znakowanego czasem za pomocą Cyfrowego Stempla Pocztowego masz pewność, że odbiorca odczytał przesyłkę w terminie widniejącym na Stemplu.

Dzięki technologii Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i czasowi synchronizowanemu z zaufanym źrodłem data nadania i odbioru jest potwierdzona i niezmienna.

Nie można tego osiągnąć używając e-maila: nawet najlepsze skrzynki używają zupełnie różnych systemów do określania czasu nadania. Nie ma też żadnej gwarancji, że data i godzina widniejące na wiadomości nie zostały zmienione.

Jak to działa?

Co pięć minut system Envelo łączy się z zaufanym źródłem czasu, synchronizując datę i godzinę z dokładnością do milisekundy. Generowane przez Envelo potwierdzenia nadania lub odbioru są natychmiastowo znakowane czasem za pomocą Cyfrowego Stempla Pocztowego.

Dzięki temu data i godzina widoczne na potwierdzeniu są gwarantowane i nie ma żadnej możliwości, aby je zmienić. Usługa znakowania czasem jest zgodna ze standardem RFC 3161.

Niezmienność daty na potwierdzeniu jest gwarantowana przez Envelo i Urząd Stempla Pocztowego. Nasz system jest zabezpieczony przez wszelkimi próbami zmian treści widniejącej na Cyfrowym Stemplu Pocztowym i w pełni automatyczny. Nikt (w tym nasi pracownicy) nie może wpłynąć na moment wystawienia Stempla ani zmienić widniejącej na nim daty.

Jak to robimy?

Potwierdzenia nadania i odbioru wystawiane przez Envelo są dokumentami zabezpieczonymi. Podpisujemy je używając technologii dostarczonej przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, a czas wystawienia określamy dzięki synchronizacji z zaufanym źródłem.

Niezmienność daty gwarantowana jest dzięki porównywaniu dokumentu ze wzorcem, który zostaje utworzony podczas generowania potwierdzenia. Jeżeli dane się nie zgadzają, system ostrzega, że ktoś próbował je zmienić i nie wystawia Cyfrowego Stempla Pocztowego.