Zgoda marketingowa

Wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000425263, NIP 525-25-33-454, REGON 146182054, o kapitale zakładowym 11 000 000 zł w całości wpłaconym („Spółka”).
 2. Na podstawie niniejszej zgody będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych usług, np. wysyłania informacji o naszych produktach, promocjach i najnowszych ofertach. Podstawą naszego działania jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), której możesz udzielić zaznaczając odpowiedni check-box. Zgoda może zostać przez Ciebie wycofana w dowolnym momencie (możesz to zrobić tu. Link służący cofnięciu Twojej zgody znajdziesz również w każdym mailu marketingowym od nas). Pamiętaj proszę, że cofnięcie zgody odnosi skutek od momentu tego zdarzenia. Dopóki nie dowiemy się, że nie chcesz dalej otrzymywać naszych wiadomości marketingowych, nasze działania są w pełni legalne na podstawie Twojej zgody.
 3. Twoje dane będziemy przetwarzali w opisanych celach marketingowych tak długo, jak się na to zgadzasz. Jeżeli wycofasz swoją zgodę, Twoje dane w celach marketingowych przestaniemy przetwarzać niezwłocznie, tj. w czasie racjonalnym dla wykonania Twojej dyspozycji.
 4. Aby wysłać do Ciebie emaila lub skontaktować się z Tobą w inny sposób w zakresie Twojej zgody, korzystamy z usług współpracujących ze Spółką podmiotów – według następującego wykazu. Nie przekazujemy Twoich danych organizacjom międzynarodowym ani do państw trzecich.
 5. Podane przez Ciebie dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. mogą być profilowane ze względu na Twoje preferencje w wyborze (np. częstotliwości korzystania z) naszych usług dostępnych na platformie Envelo.pl – w konsekwencji częściej otrzymasz od nas informacje np. o naszych usługach, które ostatnio lub częściej zamawiałeś lub o których nie zdążyliśmy Cię jeszcze poinformować.
 6. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zawarte są w naszej Polityce prywatności Spółki.
 7. Przysługują Ci następujące prawa (bardziej szczegółowo opisane w Polityce prywatności Spółki) w zakresie Twoich danych osobowych:
  1. prawo dostępu do danych i ich poprawiania,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Podanie przez Ciebie Twoich danych dla ich przetwarzania w celach marketingowych jest w pełni dobrowolne.

Nie mam jeszcze ukończonych 16 lat?

„Przykro nam, ale jeśli nie masz jeszcze ukończonych 16 lat nie możemy przetwarzać Twoich danych w zakresie marketingu bezpośredniego naszych usług – Twoją zgodę marketingową musi wyrazić lub zaaprobować osoba sprawująca nad Tobą władzę rodzicielską lub opiekę. W tym celu prosimy, by osoba sprawująca nad Tobą władzę rodzicielską lub opiekę skontaktowała się z naszym Biurem Obsługi Klienta: bok@envelo.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00 na numery 22 276 28 28.”