Oświadczenie dotyczące danych osobowych i zgodę na przesłanie informacji handlowej

Wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000425263, NIP 525-25-33-454, REGON 146182054, o kapitale zakładowym 11 000 000,00 zł w całości wpłaconym („Spółka”).
  2. Na podstawie niniejszej zgody będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie ofertowe oraz w celu przedstawienia Ci oferty handlowej. Podstawą naszego działania jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), której możesz udzielić zaznaczając odpowiedni check-box. Zgoda może zostać przez Ciebie wycofana w dowolnym momencie (możesz to zrobić tu). Pamiętaj proszę, że cofnięcie zgody odnosi skutek od momentu tego zdarzenia. Dopóki nie dowiemy się, że nie chcesz dalej otrzymywać naszych wiadomości dotyczących naszej oferty handlowej, nasze działania są w pełni legalne na podstawie Twojej zgody.
  3. Twoje dane będziemy przetwarzali w opisanych powyżej celach tak długo, jak się na to zgadzasz. Jeżeli wycofasz swoją zgodę, Twoje dane w celach opisanych powyżej przestaniemy przetwarzać niezwłocznie, tj. w czasie racjonalnym dla wykonania Twojej dyspozycji.
  4. Aby wysłać do Ciebie emaila lub skontaktować się z Tobą w inny sposób w zakresie Twojej zgody, korzystamy z usług współpracujących ze Spółką podmiotów – według następującego wykazu. Nie przekazujemy Twoich danych organizacjom międzynarodowym ani do państw trzecich.
  5. Twoje dane osobowe nie będą profilowane i nie będziemy ich przetwarzać w sposób zautomatyzowany.
  6. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zawarte są w naszej Polityce prywatności Spółki.
  7. Przysługują Ci następujące prawa (bardziej szczegółowo opisane w Polityce prywatności Spółki) w zakresie Twoich danych osobowych:
    1. prawo dostępu do danych i ich poprawiania,
    2. prawo do sprostowania danych,
    3. prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
    4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
    5. prawo do przenoszenia danych,
    6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
    7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  8. Podanie przez Ciebie Twoich danych dla ich przetwarzania w celach udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie ofertowe oraz w celu przedstawienia Ci oferty handlowej jest w pełni dobrowolne.

Co jeśli nie masz ukończonych 16 lat?

„Przykro nam, ale jeśli nie masz jeszcze ukończonych 16 lat nie możemy przetwarzać Twoich danych w zakresie przedstawienia Ci oferty handlowej – Twoją zgodę musi wyrazić lub zaaprobować osoba sprawująca nad Tobą władzę rodzicielską lub opiekę. W tym celu prosimy, by osoba sprawująca nad Tobą władzę rodzicielską lub opiekę skontaktowała się z naszym Biurem Obsługi Klienta: bok@envelo.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00 na numery 22 276 28 28.”