Informacje ogólne dot. RODO

W związku z faktem, że z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określane popularnie jako „RODO”, poniżej przekazujemy klika informacji ogólnych.

Administratorem Danych jest PPUC: PPUC to umowny skrót nazwy (firmy) naszej Spółki: Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000425263, kapitał zakładowy 11 000 000,00 zł, w całości wpłacony, NIP: 525-25-33-454.

Każde przetwarzanie przez nas danych osobowych jest oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej – podstawy te opisane są zarówno w Oświadczeniu dotyczącym danych osobowych, dobrowolnej Zgodzie marketingowej oraz w naszej zaktualizowanej Polityce prywatności.

Administratorem przekazanych przez Ciebie danych osobowych w zakresie świadczenia usług pocztowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, NIP 525-000-73-13, KRS 00 00 33 49 72, wpis w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, kapitał zakładowy: 774 140 000,00 zł, w całości wpłacony.

Odbiorcy danych
W zakresie świadczenia Usług/i w przetwarzaniu Twoich danych osobowych bierze udział PPUC oraz podmioty współpracujące z nami, w szczególności nasi podwykonawcy oraz inni odbiorcy danych, którym w szczególnych przypadkach możemy udostępnić Twoje dane. Aktualna lista tych podmiotów znajduje się tutaj.

Prawa Klienta
Pamiętaj, że przysługują Ci następujące prawa w zakresie Twoich danych osobowych (bardziej szczegółowo omówione w naszej Polityce prywatności):

 1. prawo dostępu do danych i ich poprawiania;
 2. prawo do sprostowania danych;
 3. prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Kontakt
W każdym momencie możesz się z nami skontaktować:

 1. pocztą elektroniczną – z Biurem Obsługi Klientów PPUC, na adres: bok@envelo.pl;
 2. telefonicznie – z Biurem Obsługi Klientów PPUC (koszt połączeń według taryfy operatora wybranego przez Ciebie), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00:
  22 276 28 28;
 3. pisemnie, na adres:
  Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.
  ul. Rodziny Hiszpańskich 8
  02-685 Warszawa;
 4. w kwestiach związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa informacji, na adres: SEC@envelo.pl;
 5. w kwestiach związanych z zagadnieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych w PPUC, na adres poczty elektronicznej: inspektorODO@envelo.pl.

IODO
Inspektorem Ochrony Danych w PPUC jest Jakub Szajdziński, adres poczty e-mail: inspektorODO@envelo.pl.

W razie jakichkolwiek pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Biuro Obsługi Klientów: adres e-mail: bok@envelo.pl, numer telefonu: 22 276 28 28.