Informacje ogólne dot. RODO

W związku z faktem, że z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określane popularnie jako „RODO”, poniżej przekazujemy klika informacji ogólnych.

Administratorem Danych jest PPUC: PPUC to umowny skrót nazwy (firmy) naszej Spółki: Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000425263, kapitał zakładowy 11 000 000,00 zł., w całości wpłacony, NIP: 525-25-33-454.

Każde przetwarzanie przez nas danych osobowych jest oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej – podstawy te opisane są zarówno w Oświadczeniu dotyczącym danych osobowych, dobrowolnej Zgodzie marketingowej oraz w naszej zaktualizowanej Polityce prywatności.

Administratorem przekazanych przez Ciebie danych osobowych w zakresie świadczenia usług pocztowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, NIP 525-000-73-13, KRS 00 00 33 49 72, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, kapitał zakładowy: 774.140.000 zł, w całości wpłacony.

Odbiorcy danych
W zakresie świadczenia Usług/i, w przetwarzaniu Twoich danych osobowych bierze udział PPUC oraz podmioty współpracujące z nami, w szczególności nasi podwykonawcy oraz inni odbiorcy danych, którym w szczególnych przypadkach możemy udostępnić Twoje dane. Aktualna lista tych podmiotów znajduje się tutaj

Prawa Klienta
Pamiętaj, że przysługują Ci następujące prawa (bardziej szczegółowo omówione w naszej Polityce prywatności) w zakresie Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych i ich poprawiania,
 2. prawo do sprostowania danych,
 3. prawo do żądania usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Generalny Inspektor Ochrony danych Osobowych lub zastępujący go Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Możesz wysłać do nas formularz zgłoszeniowy, który znajdziesz tutaj.

Kontakt
W każdym czasie możesz się z nami skontaktować:

 1. pocztą elektroniczną – z Biurem Obsługi Klientów PPUC, na adres: bok@envelo.pl
 2. telefonicznie – z Biurem Obsługi Klientów PPUC (koszt połączeń według taryfy operatora wybranego przez Użytkownika), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00:
  801 500 200
  22 276 28 28
 3. pisemnie, na adres:
  Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.
  ul. Rodziny Hiszpańskich 8
  02-685 Warszawa
 4. w kwestiach związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa informacji, na adres: SEC@envelo.pl
 5. w kwestiach związanych z zagadnieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych w PPUC, na adres poczty elektronicznej: inspektorODO@envelo.pl.

IODO
Inspektorem Ochrony Danych w PPUC jest Konrad Michałowski, adres poczty elektronicznej: inspektorODO@envelo.pl;W razie jakichkolwiek pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Biuro Obsługi Klientów: Adres e-mail: bok@envelo.pl Numer telefonu: 801 500 200, 22 276 28 28