KOSZYK

 
OPIS DATA ZAMÓWIENIA CENA NETTO/BRUTTO

Suma wybranych pozycji

NETTO

0,00 zł

BRUTTO

0,00 zł

DALEJ
Informacja dla Konsumentów: Szanowny Konsumencie, wszystkie informacje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta z 30 maja 2014 (Dz.U. z 2014 poz. 827), w tym informacje o głównych cechach świadczenia, łącznej cenie (Opłaty), ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności za zamawianą Usługę, znajdziesz odpowiednio na stronie z Regulaminami oraz stronie z Cennikami. Uprzejmie informujemy, że:

1) Umowa o Usługę, którą zamierzasz zawrzeć, nie jest umową na czas nieoznaczony ani też nie ulegnie automatycznemu przedłużeniu,

2) Twoje zobowiązanie wynikające z Umowy o Usługę, którą zamierzasz zamówić, polega na spełnieniu warunków Regulaminu oraz uiszczeniu Opłaty, wówczas przystąpimy do wykonania zamówionej przez Ciebie Usługi,

3) nie będzie Ci przysługiwało prawo do odstąpienia od Umowy o Usługę jako umowy zawieranej na odległość, albowiem przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według Twojej specyfikacji (mający indywidualne cechy), służący zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb.

[placeholder]