Rekrutacja – praca w Envelo czeka! Poznaj oferty pracy i zacznij karierę

Organizując proces rekrutacji w naszej spółce zależało nam na dogłębnym poznaniu możliwości i doświadczeń aplikującej osoby oraz na poznaniu jej profilu osobowościowego i motywacji do podjęcia pracy w naszej organizacji. W trakcie całego procesu rekrutacji Kandydat/Kandydatka ma okazję do poznania naszej spółki dzięki możliwości kontaktu z zespołem HR oraz z Kadrą Kierowniczą obszaru do którego aplikuje dana osoba.

Etapy rekrutacji

Etap 1. Selekcja nadesłanych aplikacji

  • Zespół ZHR na podstawie nadesłanych aplikacji identyfikuje Kandydatów/ Kandydatki, których doświadczenie zawodowe i kompetencje najlepiej spełniają kryteria danego stanowiska.

Etap 2. Wywiad telefoniczny

  • Po wyselekcjonowaniu aplikacji, kontaktujemy się z kandydatami telefonicznie. Wywiad prowadzony jest przez osobę z działu HR. Na tym etapie rozmawiamy o ogólnych doświadczeniach Kandydata/Kandydatki, motywacji do podjęcia pracy w naszej firmie, dostępności oraz oczekiwaniach finansowych.

Etap 3. Zadania

  • Osoby pozytywnie ocenione po rozmowie telefonicznej, zostaną poproszone o zrobienie zadań rekrutacyjnych z danego obszaru. Zadania te mają na celu zweryfikowanie sposobu myślenia oraz podejścia do rozwiązywania problemów.

Etap 4. Testy kompetencyjne

  • Na tym etapie Kandydaci wykonają testy kompetencyjne SHLVerify, które stanowią dodatkowe narzędzie rekrutacyjne i sprawdzają rozumowanie werbalne, numeryczne i indukcyjne.

Etap 5. Rozmowa kwalifikacyjna

  • Na spotkanie zapraszamy wybranych Kandydatów. Rozmowa prowadzona jest przez osobę z działu HR podczas, której chcemy bliżej poznać Kandydatów oraz zbadać predyspozycje do pracy na danym stanowisku.
  • Na spotkaniu Kandydat może zadawać pytania i dowiedzieć się więcej o aspektach pracy w naszej firmie. Po tym etapie wszyscy Kandydaci, bez względu na rezultat, otrzymują informację o zakwalifikowaniu się do dalszego etapu.

Etap 6. Kwestionariusz osobowości (opcjonalnie)

  • Po rozmowie kwalifikacyjnej zapraszamy Kandydatów do wypełnienia Kwestionariusza Osobowości. Narzędzie to pomaga zdefiniować wymagania behawioralne dla danego stanowiska.

Etap 7. Spotkania z Menedżerem Biznesowym

  • Rozmowa z Menedżerem to ostatni etap rekrutacji. Podczas rozmowy chcemy zdobyć szczegółową wiedzę związaną z dotychczasowymi doświadczeniami zawodowymi Kandydatów.

Etap 8. Witamy na pokładzie

  • Na tym etapie finalizujemy warunki zatrudnienia oraz przygotowujemy proces zatrudnienia od strony formalnej.