CENTRUM PRASOWE - KONTAKT

Biuro prasowe Grupy Poczty Polskiej S.A.

rzecznik@poczta-polska.pl
tel: 22 656 54 28

Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
02-685 Warszawa