Bezpieczeństwo danych osobowych

Polityka plików cookies

Bezpieczeństwo danych osobowych
DEFINICJE Administrator – Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.  z siedzibą pod adresem: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, […]

Podwykonawcy

Bezpieczeństwo danych osobowych
Podwykonawcy Poczta Polska Usługi Cyfrowe sp. z o.o. w zakresie świadczenia Usług Envelo: Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. z […]

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych
zwana dalej „Umową powierzenia” zawarta pomiędzy: Klientem biznesowym korzystającym z usług Envelo zwanym dalej „Kontrahentem”, a Poczta Polska Usługi Cyfrowe […]

Polityka prywatności platformy Envelo

Bezpieczeństwo danych osobowych
Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej pod adresem: www.envelo.pl, zwanej dalej Platformą Envelo, jest Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z […]